Jak poinformowała Katarzyna Szeska rzecznik prasowy Prokuratury Krajow ej, do akcji aktywnie włączyły się wszystkie powszechne jednostki organizacyjne prokuratury m. in. poprzez współpracę z Lokalnymi Ośrodkami Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Wojewódzkimi Koordynatorami ds. Realizacji Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw, a także organizowanie dyżurów prokuratorów, którzy będą udzielać porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Do koordynacji całości działań wszystkich jednostek prokuratury został wyznaczony prokurator z Prokuratury Krajowej. Podsumowanie przebiegu „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” nastąpi na konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw w dniu 1 marca 2010 r.

Jak poinformowała Naczelna Rada Adwokacka, po raz kolejny adwokaci i aplikanci adwokaccy z całej Polski włączą się w akcję „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W dniach od 22 do 28 lutego 2010 r. Adwokaci oraz aplikanci adwokaccy będą udzielać poszkodowanym porad prawnych m.in. w kancelariach adwokackich, siedzibach okręgowych rad adwokackich, sądach oraz ośrodkach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.