Jak przypomina Ministerstwo Sprawiedliwości, aplikanci, którzy złożą egzamin sędziowski z wynikiem pozytywnym zostaną skierowani przez dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do odbycia 18-miesięcznego stażu na stanowisku referendarza sądowego.

W czwartek 3 lipca 2014 r. 46 aplikantów II rocznika aplikacji prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy rozpoczęli szkolenie w dniu 30 stycznia 2012 r., przystąpi do egzaminu prokuratorskiego. Aplikanci, którzy złożą egzamin prokuratorski z wynikiem pozytywnym, zostaną umieszczeni przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na liście klasyfikacyjnej egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej. Osobom tym Minister Sprawiedliwości przedstawi propozycję pracy na stanowisku asesora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury lub wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, według kolejności miejsca zajmowanego na liście egzaminowanych aplikantów.
Aplikanci, którzy przyjmą taką propozycję zostaną mianowani na stanowiska asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.