Do finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. Stanisława Mikke dostali się: Grzegorz Borek (izba kielecka), Malwina Dopierała-Czarnota (izba zielonogórska), Marcin Drewicz (izba łódzka), Radosław Flasza (izba szczecińska), Anna Pacholska (izba katowicka), Jacek Piekarski (izba płocka), Michał Rams (izba krakowska), Tomasz Snarski (izba gdańska), Radosław Świtkiewicz (izba warszawska), Mariusz Trojanowski (izba toruńska).
Adswokacką młodzież oceniać będzie jury w składzie: Grażyna Barszczewska, adw. Anna Borkowska, adw. Małgorzata Gruszecka, sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Hermeliński, adw. Czesław Jaworski, adw. Stanisław Kłys, adw. prof. Piotr Kruszyński, adw. Andrzej Lagut, adw. Andrzej Rościszewski,  sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki oraz adw. dr Monika Zbrojewska.
Konkurs organizuje Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera, Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.