Utrzymana zostanie natomiast zasada, zgodnie z którą opłatę taką ponosi wierzyciel na etapie złożenia wniosku. Wzrośnie sama stawka – z 2 proc. do 5 proc. Odrębną regulację dotyczącą opłat zaproponowano w odniesieniu do wykonania tych zabezpieczeń roszczeń pieniężnych, które polegają na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej.

Ustawa obniży natomiast opłaty od wniosku o wszczęcie egzekucji polegającej na wprowadzeniu wierzyciela w posiadanie nieruchomości albo opróżnieniu lokalu lub pomieszczenia.