Ważne zmiany dla właścicieli nieruchomości przez które  przebiega sieć gazowa, wprowadza obowiązujące od dziś rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci  gazowe i ich usytuowanie.
Nowe przepisy  rozszerzają m.in. szerokość  obszaru strefy kontrolowanej. To obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego monitoruje wszelkie czynności  mogące zagrozić trwałości i prawidłowemu użytkowaniu gazociągu.
- Zwiększy się znacznie obszar ograniczeń na tysiącach nieruchomości. Ich właściciele będą mogli więc domagać się dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu od przedsiębiorstw gazowych – wyjaśnia  Michał Kosiarski, radca prawny.

Źródło: Rzeczpospolita