Zgodnie z nowymi przepisami opłata wynosić będzie 3,05-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 5124 zł.
Nie zmieni się natomiast wysokość opłaty za aplikację radcowską. Od początku 2013 roku wynosi ona 3,1-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli 5208 zł.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 września 2013 r. Dz. U. z 23 września, poz. 1114>>>