Najwyższa Jakość Quality International jest ogólnopolskim konkursem, skierowanym do działających na terytorium Polski instytucji, producentów i usługodawców, posiadający jasną politykę jakości w stosunku do produktu, usługi lub systemu zarządzania. Jak informują organizatorzy konkursu, celem Programu jest promowanie skutecznych metod zarządzania jakością oraz wskazanie i promocja tych firm, które reprezentują najwyższe standardy jakości.
To już VII edycja Programu, realizowana przez Forum Biznesu (ogólnopolski dodatek Dziennika Gazety Prawnej), pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Nagrodzony produkt Ochrona Prawna, to ubezpieczenie dzięki któremu wszyscy Klienci, bez względu na wykonywany zawód czy sytuację majątkową, mają stały dostęp do profesjonalnych usług prawnych. W razie potrzeby Concordia pokryje koszty związane z prawnikiem, koszty sądowe oraz postępowania egzekucyjnego, a także ewentualne wydatki, jakie należy ponieść w razie przegrania sporu.
- Każdy produkt ma swój cykl życiowy. Jeśli ma być użyteczny i najwyższej jakości, wymaga elastycznego dopasowywania do zmieniających się potrzeb i oczekiwań Klientów. Wymaga również edukowania społeczeństwa na temat form zabezpieczania ich samych, ich rodzin, firm oraz majątku, a także metod korzystania z przysługujących praw. Naszym celem jest realna ochrona, a dzięki temu poczucie bezpieczeństwa naszych Klientów. Zapewniamy je dzięki solidnym ubezpieczeniom, takim właśnie, jak Ochrona Prawna – mówi Andrzej Cyganik, zzłonek Zarządu Concordia Ubezpieczenia.
W roku 2011 r. srebrnym godłem nagrodzone zostało ubezpieczenie indywidualne "Życie Plus".