Do Rejestru Klauzul Niedozwolonych wpisano nowe postanowienia umowne, których stosowanie w umowach z konsumentami jest niedozwolone. Dwie z tych klauzul dotyczą osób korzystających z usług firm wynajmujących samochody. Otóż zgodnie z wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn. akt XVII AmC 11122/12 utrata wynajętego samochodu na skutek kradzieży, nie może stanowić podstawy do utraty całości lub części kaucji wpłaconej przez najemcę. Zgodnie z drugim wyrokiem wydanym tego samego dnia (sygn. akt XVII AmC 11123/12) za niedozwolone w umowach należy uznać postanowienia, które wyłączają odpowiedzialność wynajmującego za opóźnienia i straty spowodowane awariami samochodu lub innymi okolicznościami.

Trzecia z nowo dodanych klauzul odnosi się, do zakupów dokonywanych w sklepach internetowych. W orzeczeniu z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt XVII AmC 13296/12 Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że niedozwolone jest postanowienie umowne na mocy, którego sprzedawca przy zamówieniach płatnych dolicza niewielką opłatę przy odbiorze towaru.

Opracowanie: Daniel Wojtczak, RPE WK

Źródło: www.uokik.gov.pl,