Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów ma być uzależniona od rodzaju i charakteru czynności wykonywanych przez asystentów sędziów oraz poziomu wynagrodzeń urzędników sądów.
Dzięki ustaleniu wynagrodzenia asystenta sędziego w granicach między 2675 zł a 3824 zł uwzględniony zostanie średni poziom wynagrodzeń urzędników sądowych zatrudnionych na stanowiskach wspomagających pion orzeczniczy, którym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze ustalane kwotowo między 1500 zł a 5200 zł.
Proponuje się aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 28 marca 2012 r. Projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 28 lutego 2012 r.