W swoim przemówieniu wiceminister Nowak-Far podkreślił wybitne zasługi tego wieloletniego sędziego i przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Jak zaznaczył wiceszef polskiej dyplomacji, profesor Lachs przez „ponad ćwierć wieku służył jako sędzia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, z czego trzy lata jako jego prezes. W tym czasie aktywnie działał na rzecz rozwoju prawa międzynarodowego i orzekał w jednych z najtrudniejszych sporów prawnych swoich czasów”.
Wiceminister Artur Nowak-Far podkreślił także wyjątkową „ciekawość świata” prof. Manfreda Lachsa, która bezpośrednio przełożyła się na jego studia nad prawem międzynarodowym. Zdaniem wiceministra „można nawet stwierdzić, że dopiero kosmos był granicą jego zainteresowań”. W czasie swojej pracy w ONZ profesor Lachs był kluczową postacią w pracach nad podwalinami współczesnego prawa kosmicznego.
W trakcie uroczystości Ambasador RP w Królestwie Niderlandów dr Jan Borkowski zwrócił z kolei uwagę na inny, mniej znany aspekt działalności profesora. Na rok przed swoją śmiercią w 1993 roku, prof. Manfred Lachs w wyjątkowym geście podarował swoją willę na Saskiej Kępie w Warszawie fundacji Dom Holenderski. Ta piękna nieruchomość stała się siedzibą Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej.