W połowie sierpnia br. ruszyła nowa wersja strony internetowej www.dzieckoswiadek.pl. Wychodząc naprzeciw potrzebom profesjonalistów, którzy spotykają się w pracy zawodowej z dziećmi uczestniczącymi w procedurach karnych, a także rodziców/opiekunów i samych małych świadków, poszerzono dotychczasowy zakres informacji na stronie. Na wspomnianej stronie znalazły się aktualności polskie i zagraniczne, dotyczące praw pokrzywdzonych i świadków, z także informacje o konferencjach i szkoleniach z tego zakresu. Na bieżąco aktualizujemy także bazę przyjaznych pokojów przesłuchań na terenie całego kraju. Strona zawiera informacje o powstającym właśnie Klubie Biegłego.
Nowością są trzy działy tematyczne, w których zamieszczamy aktualne porady dotyczące udziału małych świadków w postępowaniu karnym. Są to:

  • "Gdy Twoje dziecko jest świadkiem" - z informacjami dla rodziców,
  • "Gdy jesteś dzieckiem-świadkiem" - przeznaczony dla samych uczestników postępowania,
  • "Gdy prowadzisz przesłuchanie" - poradnik dla profesjonalistów.

Uruchomiono także forum internetowe, aby umożliwić wymianę wiedzy i doświadczeń oraz rozwianie ewentualnych wątpliwości, dotyczących udziału dzieci w postępowaniu.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin na www.dzieckoswiadek.pl!

 

www.dzieckoswiadek.pl