Warto przypomnieć, że w ubiegłym, 2013 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw 1742 ustawy i rozporządzenia, co nie jest dotychczasowym rekordem. Najbardziej obfity w akty prawne był 2004 roku, gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Wtedy wydano i opublikowano 2889 pozycji. W porównaniu z 2012 rokiem natomiast liczba rozporządzeń wzrosła o 200 pozycji. Zarządzań, uchwał i postanowień ogłoszonych w Monitorze Polskim było w ubiegłym roku 1041
I właśnie od 1 stycznia 2014 na mocy uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. zmieniono Regulamin pracy Rady Ministrów, który nakłada na resorty obowiązek analizy działania aktów prawnych po ich wejściu w życie.
Niemałą zasługę w tworzeniu OSR ex post miało Ministerstwo Gospodarki, które jako pierwsze wdrożyło ten system. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało w 2013 r.propozycję systemowej reformy procesu stanowienia prawa. W towarzyszącym jej uzasadnieniu potwierdzone zostały wcześniej zdiagnozowane patologie polskiej legislacji. Jako najbardziej palące wskazano "niedokładność, nierzetelność i ogólnikowość" sporządzanych ocen skutków regulacji, nietrafne decyzje legislacyjne, iluzoryczne konsultacje społeczne.