Osoby rozliczające PIT już od kilku lat mogą przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To bardzo prosta operacja – wystarczy podać w zeznaniu rocznym wybraną organizację oraz przekazywaną kwotę, a urząd skarbowy wpłaca pieniądze na jej konto. Takiej możliwości pozbawiono jednak kilka milionów osób, za które zeznanie składa zakład pracy lub ZUS.
Jeden z pracowników złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na te przepisy. Otrzymał niekorzystną dla siebie interpretację. Fiskus uznał, że rozliczając się przez płatnika, nie ma możliwości przekazania 1 proc. podatku na rzecz OPP poprzez złożenie odrębnego wniosku do urzędu skarbowego. To dlatego, że w formularzu PIT-40 nie przewidziano rubryki dla tego typu wpłat. Nie nałożono też na płatników obowiązku uwzględniania takiej dyspozycji podatnika. Zdaniem organu podatkowego jedyną możliwością przekazania 1 proc. podatku jest w takiej sytuacji ponowne samodzielne złożenie zeznania rocznego.
W orzeczeniu z 22 października WSA uchylił interpretację, stwierdzając, że może to naruszać konstytucję.

Źródło: Rzeczpospolita