Pracujący w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławiskiego dr Karolina Kremens i dr Wojciech Jasiński, listopadzie 2012 r. złożyli do Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu wniosek o udostępnienie informacji publicznej o obciążeniu pracą prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu, a także prokuraturach okręgowych w Opolu i Wrocławiu. Wskazywali, że dane te są niezbędne dla badań naukowych prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, przygotowującego nowelizację ustawy o prokuraturze.
Prokurator apelacyjny we Wrocławiu odmówił udostępnienia informacji publicznej, wskazując na przetworzony charakter tej informacji. Stwierdził też, że przygotowanie ekspertyzy miało charakter pracy naukowej należącej do zakresu interesu prywatnego wnioskodawców. Prokurator generalny utrzymał odmowną decyzję w mocy.  Karolina Kremens odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
- Sprawa dotyka bardzo ważnej kwestii korzystania przez naukowca z informacji dotyczącej działalności organów władzy publicznej. Zwraca ona w tym zakresie uwagę na zagadnienie zasad uczestnictwa niezależnych ekspertów w procesie legislacyjnym – mówi Artur Pietryka, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która obserwuje przebieg tej sprawy.

Artur Pietryka informuje też, że Karolina Kremens i Wojciech Jasiński złożyli podobne wnioski do innych prokuratur (m.in. w Tarnowie, Włocławku, Gdańsku, Krakowie, Miechowie). Żadna z tych jednostek prokuratury nie odmówiła udostępnienia tych informacji.