W dniach 26-27 marca 2007 roku Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień oraz Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Lech Gardocki uczestniczyli w seminarium "Wpływ prawa krajowego i orzecznictwa sądów państw członkowskich na interpretację prawa wspólnotowego", organizowanym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu. Sympozjum to było jednym z wydarzeń upamiętniających XV rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich.