FBE - której prezeską jest Izabela Konopacka, skupia 225 członków, reprezentuje około 1 mln prawników, stanowi zdecydowanego orędownika zasad państwa prawa, niezależności sądów oraz prawa do sprawiedliwego procesu. Jest poświęcona obronie praw człowieka w Europie i na całym świecie. Z kolei Warszawska Izba Adwokacka - jak przypominają organizatorzy - jest najstarszym samorządem prawniczym w Polsce angażuje się w rozwijanie edukacji prawnej, wspieranie reform prawnych, ułatwianie administrowania sprawiedliwością oraz przestrzeganie najwyższych standardów profesjonalizmu i integrowania wśród społeczności prawniczej.

Partnerami są Okręgowe Izby Radców Prawnych w Gdańsku i we Wrocławiu.

Pierwszy Women Leaders in Law Summit odbył się w ubiegłym roku w Lizbonie, zgromadzając ponad 200 uczestników, w tym znakomite osobistości ze świata prawa i polityki.

Link do agendy>>>

O prawach kobiet w zawodach prawniczych

Szczyt ma na celu uhonorowanie osiągnięć kobiet w zawodach prawniczych, jednocześnie stanowiąc platformę do rozwoju zawodowego. Oprócz tego uczestniczki będą rozmawiać o wzmocnieniu praw kobiet, dobrych praktykach z innych jurysdykcji w zakresie lepszego adresowania ewoluujących wyzwań stojących przed kobietami i o osiągnięciach kobiet – prawniczek broniących ważkich społecznie spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Wiceministry, gościnie z adwokatur europejskich

W wydarzeniu wezmą udział przedstawicielki największych międzynarodowych organizacji oraz adwokatur europejskich, Maria Ejchart oraz Zuzanna Rudzińską-Bluszcz - wiceministry sprawiedliwości.

Wśród prelegentek będzie również Kamila Kurkowka, założycielka i prezeska Fundacji Women in Law oraz Małgorzata Surdek-Janicka, wiceprzewodnicząca Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu. Uczestnicy wydarzenia będą mieli również okazję posłuchać power speech Anna Jakubowski, współzałożycielki Life Healthcare Network, ex CEO Coca Cola, ex CEO Avon, członkini Rady Nadzorczej Bank Millenium oraz Arctic Paper.