Wynika z niego, że 21 lipca 2014 r. Legal & Regulatory Division firmy Wolters Kluwer podpisał umowę umowy, na mocy której nabędzie od koncernu Reed Elsevier część prawną LexisNexis Polska. Transakcja poszerzy ofertę Wolters Kluwer w zakresie wysokiej jakości cyfrowych systemów informacji prawnej dla kancelarii, administracji publicznej i firm w Polsce. Równocześnie Wolters Kluwer poinformował o podpisaniu umowy zbycia na rzecz Reed Elsevier działalności wydawniczej w zakresie publikacji prawnych w Kanadzie. Umowa wejdzie w życie w momencie sfinalizowania transakcji.
Jak podkreślają przedstawiciele Wolters Kluwer, zawarta umowa pozwoli umocnić czołową pozycję firmy w Polsce. Firma dostarcza najbardziej kompleksową paletę produktów i usług dla specjalistów w dziedzinach prawa, finansów, zarządzania, edukacji, opieki zdrowotnej i administracji publicznej. Efekt synergii osiągnięty dzięki połączeniu umiejętności pracowników i ekspertów współpracujących z Wolters Kluwer w Polsce  i części prawnej LexisNexis Polska umożliwi dodatkowe wzbogacenie profesjonalnych treści dostarczanych klientom. LexisNexis zachowuje News and Business oraz  Lexis Diligence sollutions.
LexisNexis, obecny w Polsce od 2001 r., oferuje usługi informacyjne i wydawnicze, w tym produkty elektroniczne (zarówno online, jak i offline), książki i czasopisma, przeznaczone głównie dla specjalistów z branży prawnej, administracji publicznej i szkolnictwa wyższego. Firma dostarcza produkty pod takimi markami jak m.in.: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Lexis.pl, Serwis Prawniczy LexPolonica czy Serwis Prawno-Gospodarczy.
- Planowane przejęcie LexisNexis Polska potwierdza długofalowy charakter zaangażowania Wolters Kluwer na polskim rynku. Cieszymy się, że będziemy mogli zaoferować klientom jeszcze bogatszą gamę innowacyjnych produktów i usług. Dzięki współpracy z najszerszym gronem autorów i ekspertów będziemy mogli zwiększyć różnorodność publikowanych przez nas treści, dzięki czemu korzystający z nich profesjonaliści będą mogli jeszcze trafniej podejmować decyzje – powiedział Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer SA.

Wolters Kluwer SA jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, oprogramowanie, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i  samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer SA znajdują się produkty elektroniczne, software, książki i czasopisma jak również szkolenia i  konferencje.
Wolters Kluwer Legal & Regulatory Division to dział firmy Wolters Kluwer dostarczający klientom na całym świecie eksperckie treści, rozwiązania, oprogramowanie i usługi w obszarach prawa, biznesu i zgodności z przepisami. Wśród klientów Wolters Kluwer Legal & Regulatory Division znajdują się m.in. kancelarie prawne, działy prawne w firmach, specjaliści w zakresie compliance, firmy doradztwa prawnego, nauczyciele akademiccy, uczelnie, biblioteki i instytucje rządowe. W 2013 r. Wolters Kluwer osiągnął przychody w wysokości 3,6 mld euro (4,7  mld dolarów). Firma zatrudnia około 19 tys. pracowników na całym świecie i prowadzi działalność w ponad 40 krajach w Europie, Ameryce Północnej,  regionu Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej. Wolters Kluwer ma siedzibę w Alphen aan den Rijn w Holandii. Akcje firmy są notowane na giełdzie Euronext w Amsterdamie (WKL) i wchodzą w skład indeksów giełdowych AEX i Euronext 100.

LexisNexis Polska (poprzednia nazwa Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis) jest wiodącym dostawcą profesjonalnej informacji prawnej w Polsce. Wydawnictwo jest znane z wysokiej jakości treści prawnych oferowanych tradycyjnych formach drukowanych, takich jak komentarze, monografie i czasopisma, a także z usług online, takich jak Lexis.pl i LexPolonica. LexisNexis Polska jest również dostawcą usługi informacji biznesowej online o nazwie Serwis Prawno-Gospodarczy. LexisNexis Polska zatrudnia 120 osób i współpracuje z ponad 300 autorami i ekspertami.
LexisNexis Polska jest częścią LexisNexis Legal & Professional, wiodącego dostawcy światowej klasy treści i najnowszych rozwiązań technologicznych kierowanych do specjalistów w obszarach prawa, zarządzania, podatków, administracji publicznej, edukacji i organizacji pozarządowych. LexisNexis Legal & Professional jest częścią Reed Elsevier i obsługuje klientów w ponad 175 krajach, zatrudniając 10 tys. pracowników na całym świecie. Reed Elsevier Group plc jest wiodącym na świecie dostawcą profesjonalnych usług informacyjnych i zatrudnia około 28 tys. pracowników.

Określenia dotyczące przyszłości
Przedstawiciele obu firm zwracają uwagę, że komunikat o umowie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które zawierają takie określenia, jak „planowany”, „oczekiwany”, „powinien”, „może” i temu podobne. Wolters Kluwer zastrzega, że realizacja takich zapowiedzi dotyczących przyszłości podlega czynnikom ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i zdarzenia będą znacznie się różniły od tego, co jest opisane w stwierdzeniach dotyczące przyszłości. Czynniki, które mogą spowodować, iż rzeczywiste wyniki będą się różnić od tych stwierdzeń mogą obejmować m.in.: ogólne warunki gospodarcze; warunki na rynkach, na których działa Wolters Kluwer; zachowania klientów, dostawców i konkurentów; postęp techniczny; zastosowanie nowych systemów teleinformatycznych lub outsourcingu; przepisy prawne i podatkowe mające wpływ na działalność Wolters Kluwer, jak również ryzyka związane z fuzjami, przejęciami lub transakcjami zbycia udziałów. Ponadto na przyszłe wyniki mogą mieć wpływ takie ryzyka finansowe, jak zmiany kursów walut, stóp procentowych, płynności i ryzyka kredytowego. Wyżej wymieniona lista czynników nie powinna być traktowana jako zamknięta. Wolters Kluwer nie zobowiązuje się do aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości w wyniku zaistnienia nowych informacji lub wydarzeń.