Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, Wydział ds. Międzynarodowych Procedur Ochrony Praw Człowieka, poszukuje sędziów zainteresowanych delegowaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Oferta dla karnistów
Sędziowie byliby wyznaczeni do pełnienia od marca 2013 r. czynności administracyjnych w charakterze głównego specjalisty. Oferta skierowana jest do sędziów orzekających w sprawach karnych posługujących się językiem angielskim.
Sędziowie zainteresowani delegacją proszeni są o nadsyłanie - do dnia 20 grudnia 2012 roku - pisemnych zgłoszeń wraz z życiorysem na adres Marzena.Pawlega@ms.gov.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22-23-90-632.

Oferta do sędziów cywilnych
Natomiast Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości poszukuje sędziów zainteresowanych delegowaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości do pełnienia czynności administracyjnych w charakterze głównego specjalisty. Oferta skierowana jest w szczególności do sędziów orzekających w sprawach cywilnych.
 Sędziowie zainteresowani delegacją proszeni są o nadsyłanie - do dnia 15 grudnia 2012 roku - pisemnych zgłoszeń wraz z życiorysem na adres Wolosz@ms.gov.pl . Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22-52-12-412.
 Rozmowy z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone w grudniu 2012 r. i styczniu 2013 r., Ministerstwo Sprawiedliwości nie refunduje kosztów dojazdu kandydatów na rozmowę.