Stanowisko sędziego sądu apelacyjnego zostały zwolnione w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach oraz w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi.
Stanowiska sędziego sądu okręgowego zostały zwolnione w Sądzie Okręgowym w Elblągu, w Sądzie Okręgowym w Legnicy, w Sądzie Okręgowym w Katowicach (trzy stanowiska), w Sądzie Okręgowym w Łodzi (trzy stanowiska), w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie (trzy stanowiska), w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie (dwa stanowiska) oraz w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (trzy stanowiska).
Stanowiska sędziego sądu rejonowego zwolnione zostały w Sądzie Rejonowym w Chorzowie, w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej (dwa stanowiska), w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Sądzie Rejonowym w Głogowie, w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze (dwa stanowiska), w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach (dwa stanowiska), w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim (dwa stanowiska), w Sądzie Rejonowym w Radomiu, w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim (dwa stanowiska), w Sądzie Rejonowym w Trzciance, w Sądzie Rejonowym w Tychach (dwa stanowiska), w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (dwa stanowiska), w Sądzie Rejonowym w Wołominie oraz w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.

Informacja pochodzi z obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (Monitor Polski z dnia 1 kwietnia 2011 r., Nr 25, poz. 271).

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego, o którym mowa w art. 55 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych, może zgłosić swoją kandydaturę na jedno wolne stanowisko sędziowskie, w ciągu miesiąca od obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich. Zgłaszający swoją kandydaturę wypełnia w dwóch egzemplarzach kartę zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie oraz dołącza do niej informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby i zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, z zastrzeżeniem art. 58 § 4a. Zgłaszający urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dołącza również oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

Wojciech Kowalski Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line