Stanowiska sędziego sądu apelacyjnego zwolnione zostały w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku oraz w Sądzie Apelacyjnym Lublinie. Stanowiska sędziego sądu okręgowego zostały zwolnione w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim, w Sądzie Okręgowym Krakowie (3 stanowiska), w Sądzie Okręgowym w Lublinie, w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, w Sądzie Okręgowym w Sieradzu, w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (2 stanowiska), w Sądzie Okręgowym w Toruniu, w Sądzie Okręgowym w Warszawie (2 stanowiska), w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.
Stanowiska sędziego sądu rejonowego zwolnione zostały w Sądach Rejonowych w Bielsku Podlaskim, Bytomiu, Częstochowie, Gdańsku (1 stanowisko dla Gdańska-Południe oraz 1 stanowisko dla Gdańska-Północ), Gorzowie Wielkopolskim (2 stanowiska), Katowicach (1 stanowisko dla Katowic-Wschód), Krakowie (2 stanowiska dla Krakowa-Krowodrzy, 1 stanowisko dla Krakowa-Podgórza oraz 4 stanowiska dla Krakowa-Śródmieścia), Mińsku Mazowieckim, Opolu, Oświęcimiu, Szczecinku, Tychach (2 stanowiska), Warszawie (1 stanowisko dla Warszawy Pragi-Północ), Wejherowie, Włocławku, Zabrzu oraz Zduńskiej Woli.
Informacja pochodzi z obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (Monitor Polski z dnia 18 stycznia 2011 r., Nr 4, poz. 59).
Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego, o którym mowa w art. 55 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych, może zgłosić swoją kandydaturę na jedno wolne stanowisko sędziowskie, w ciągu miesiąca od obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich. Zgłaszający swoją kandydaturę wypełnia w dwóch egzemplarzach kartę zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie oraz dołącza do niej informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby i zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, z zastrzeżeniem art. 58 § 4a. Zgłaszający urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dołącza również oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line