Zwolnione zostały stanowiska prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krośnie, prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bytowie, prokuratora Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach oraz prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie.
Ponadto utworzono stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bytowie, prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koninie, prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kutnie, prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna w Łodzi, prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie oraz prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zgierzu.
Informacja pochodzi z obwieszczenia Prokuratora Generalnego z dnia 14 marca 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (Monitor Polski z dnia 25 marca 2011 r. Nr 23, poz. 257).
Zgodnie z art. 14b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.), każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska prokuratora może zgłosić swoją kandydaturę na jedno wolne stanowisko prokuratorskie w ciągu miesiąca od obwieszczenia o wolnym stanowisku prokuratorskim.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line