Osoby, które zostaną powołane na stanowiska komorników przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie, przejmą prowadzenie spraw prowadzonych i niezakończonych przez dotychczasowych komorników z tych rewirów.
Informacja została zamieszczona w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M. P. Nr 10, poz. 102).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line