Zdaniem sądu, w niektórych sytuacjach dopuszczalna jest możliwość skutecznego wniesienia skargi przez przewodniczącego rady gminy. Więcej >>>