W pierwszym dniu Kongresu odbędzie się fikcyjne walne zgromadzenie zwykłej spółki SA, któremu przewodniczyć będzie, drugi rok z rzędu, Leszek Koziorowski. Tegoroczne walne zgromadzenie przebiegać będzie w atmosferze próby wrogiego przejęcia i związanych z tym komplikacji. Będzie to także okazja do aktywnego uczestnictwa i przeanalizowania praktycznych zagadnień związanym m.in. z przebiegiem głosowań na WZA – głosowaniem grupami, prawem do głosowania na WZA oraz elektronicznym WZA.)
Drugiego dnia Kongresu odbędą się natomiast warsztaty tematyczne, podczas których dyskutowane będą istotne z punktu widzenia spółki publicznej zagadnienia prawne. W ramach warsztatów Mec. Ewa Szlachetka poprowadzi zajęcia praktyczne, pod hasłem: „Obowiązki informacyjne w praktyce – ochrona sprzecznych interesów uczestników rynku”. Tematyka tej sesji obejmie m.in. zasadę równego dostępu do informacji w teorii i w praktyce; przekazywanie danych w ramach grupy kapitałowej; przekazywanie danych akcjonariuszom; przekazywanie danych w ramach due diligence; przekazywanie informacji poufnych w ramach prowadzonych negocjacji; znaczące umowy – przykłady realizacji obowiązków informacyjnych; informacje poufne – przykłady obowiązków informacyjnych oraz raporty bieżące i inne formy komunikacji z rynkiem.
Kongres przeznaczony jest dla przedstawicieli spółek należących do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych – prezesów zarządów, dyrektorów działów prawnych, biur relacji inwestorskich i nadzoru właścicielskiego spółek giełdowych.