Zgodnie z nowelizacją wizytacja jednostki organizacyjnej prokuratury obejmować będzie poza dotychczasowym zakresem także okresową ocenę pracy prokuratora. Po wejściu w życie nowelizacji wizytacja powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż co 4 lata, a nie jak dotychczas co 5 lat. Do 60 dni z 30 dni wydłużony zostanie także okres, w którym sprawozdanie z wizytacji przesyła się kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 9 maja 2013 r.