Witold Pahl ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, z zawodu jest radcą prawnym. Jest przedstawicielem Sejmu w Krajowej Radzie Prokuratury, reprezentuje też parlament w Trybunale Konstytucyjnym.
W 2006 z listy Platformy Obywatelskiej został wybrany radnym Gorzowa Wielkopolskiego.W wyborach parlamentarnych w 2007 uzyskał mandat poselski, otrzymując w okręgu lubuskim 14 135 głosów. W 2009 objął funkcję przewodniczącego sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP.
Jest autorem 24 wypowiedzi na posiedzeniach plenarnych i 21 pytań i interpelacji poselskich.