Skazany K.C. zabiega o przeniesienie do Bydgoszczy, ponieważ  chciałby się uczyć w istniejącym tam Prywatnym Gimnazjum dla Dorosłych „PRZYSZŁOŚĆ”. Według K.C. Areszt Śledczy w Bydgoszczy jest jedynym miejscem, w którym może on skończyć szkołę w warunkach zgodnych z posiadaną grupą kwalifikacyjną R-3.
W sprawie interweniuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, do której zwrócił się skazany. Z otrzymanej przez Fundację dokumentacji wynika, że p. K.C. w dniu 22 maja 2013 r. złożył stosowną prośbę, na którą dnia 11 czerwca 2013 r. otrzymał odpowiedź odmowną, uargumentowaną stanem przeludnienia AŚ w Bydgoszczy. W dniu 18 czerwca 2013 r. p. K.C. skontaktował się z tą jednostką i otrzymał informację, iż jest tam pięć wolnych miejsc.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się więc do dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy z prośbą o udzielenie informacji, czy w obecnej sytuacji możliwe jest skuteczne przeniesienie p. K.C. do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy i umożliwienie mu tym samym podjęcia nauki.  - Naszym zdaniem należy popierać dążenia osadzonych do korzystania z prawa do kształcenia, ponieważ wpisuje się to w cele wykonania kary pozbawienia wolności, stwarzając osadzonym korzystne warunki do kształtowania społecznie pożądanych postaw. Ponadto, nauka może ułatwić osadzonym poszukiwanie i podjęcie pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności – czytamy w opinii Fundacji.