Areszt Śledczy przy ul. Montelupich w Krakowie będzie pełnił rolę jednostki podstawowej, dla aresztu przy ul. Czarnieckiego w Podgórzu przypadła funkcja dodatkowa. Do obu aresztów zostaną przyjęte osoby, które podczas Euro 2012 popełnią przestępstwo i zostanie wobec nich zastosowane tymczasowe aresztowanie. "Jeśli zaistnieje potrzeba izolowania większej liczby osób, będziemy reagować dynamicznie, przewożąc wytypowanych więźniów do innych zakładów karnych i aresztów na terenie naszego Inspektoratu" - powiedział kpt. Wacławek.
Jak wyjaśnił, przygotowania krakowskiej Służby Więziennej do Euro 2012 trwały od kilku miesięcy. W trakcie szkoleń i odpraw opracowano procedury związane z postępowaniem w sytuacji konieczności przyjęcia grup osób zatrzymanych w związku z naruszeniem bezpieczeństwa w trakcie Euro 2012, współdziałania z innymi służbami i instytucjami oraz pomiędzy jednostkami organizacyjnymi SW. Odbywały się też ćwiczenia w jednostkach penitencjarnych, mające na celu doskonalenie działań funkcjonariuszy w różnych wariantach sytuacji kryzysowych, a także w innych instytucjach.
W razie konieczności do działań mogą też zostać włączone siły wsparcia i grupy interwencyjne Służby Więziennej z okręgów lubelskiego i rzeszowskiego - takimi działaniami będzie wtedy kierował Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie.
Kilkaset dodatkowych miejsc przygotowują na czas Euro 2012 także więzienia i areszty z obszaru bydgoskiego inspektoratu Służby Więziennej. Trafią tu na czas mistrzostw głównie osadzeni z Pomorskiego, ale także z innych rejonów kraju.
Na czas Euro 2012 funkcjonariusze OISW w Małopolsce nie mają urlopów wypoczynkowych. ,Na bieżąco monitorowane są także nastroje wśród osób pozbawionych wolności, które deklarują przynależność do grup pseudokibiców, lub zostały za takie czyny skazane. "Jesteśmy przygotowani do reagowania na ewentualne zachowania agresywne wśród więźniów" - powiedział kpt. Wacławek.
Decyzją Centralnego Zarządu Służby Więziennej, areszty i więzienia w Kujawsko-Pomorskiem, a także podległe tutejszemu inspektoratowi więzienia w Chojnicach i Czersku (Pomorskie) staną się na czas Euro 2012 zapleczem dla pomorskich placówek penitencjarnych. W okresie mistrzostw trafi tu część osób obecnie aresztowanych i osadzonych tak, aby w razie potrzeby w rejonie Trójmiasta była większa liczba wolnych miejsc w celach.
Na terenie Kujawsko-Pomorskiego jest niespełna 7 tys. miejsc dla osadzonych i niemal wszystkie są zajęte. Jak poinformowała Aleksandra Gapska, rzeczniczka Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, by przyjąć dodatkowych "pensjonariuszy", czasowo na cele zostaną zaadaptowane nawet pomieszczenia socjalne, np. świetlice. W ten sposób uda się wygospodarować około 230 miejsc.
Funkcjonariusze SW zapewniają, że tłok nie zmieni zasad niemieszania więźniów odsiadujących pierwszy wyrok z recydywistami. Zwiększenie liczby więźniów może jednak sprawić, że nie będą oni mieli do dyspozycji - jak tego wymagają przepisy - przynajmniej trzech metrów kw. powierzchni na osobę, ale na takie okresowe "przeludnienie" prawo zezwala.
Pierwsza grupa osadzonych, którzy w związku z Euro 2012 musieli zmienić miejsce odbywania wyroku dotarła już do zakładu karnego w podbydgoskim Koronowie. 25 mężczyzn z wyrokami pozbawienia wolności dotarło tam z Lublina.
Do działań w okresie mistrzostw szykuje się także policja oraz wymiar sprawiedliwości. Około 200 funkcjonariuszy prewencji wspomagać będzie kolegów w Poznaniu i Gdańsku, dokąd pojadą także przewodnicy z psami i policjanci z drogówki.
W podwojonej obsadzie w czerwcu dyżurować będą prokuratorzy w całym regionie tak, aby można było np. szybko przeprowadzić niezbędne czynności podczas wypadków drogowych i nie blokować ruchu. W salach wzmocniono obsadę wydziałów orzekających w sprawach aresztów i w trybie przyspieszonym. Przygotowano także listy tłumaczy i adwokatów władających biegle obcymi językami.
(ks/pap)