Jak informuje kancelaria, Michał Markowski ma bogate doświadczenie w transakcjach kredytowych (finansowaniach nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, acquisition finance, w tym kredytach konsorcjalnych), transakcjach emisji papierów dłużnych, transakcjach leasingu, sprzedaży nieruchomości oraz w transakcjach M&A. Posiada wieloletnią praktykę w doradztwie dla instytucji finansowych, w tym w sprawach regulacyjnych, przygotowywaniu dokumentacji produktowych oraz w sporach z zakresu instrumentów pochodnych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.
Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds współpracował z wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi.
Ukończył studia prawnicze na wydziałach prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytecie w Edynburgu (LL.M. in Commercial Law), a także studia z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego na Uniwersytecie Warszawskim.