Prawnicy z kancelarii Wierzbowski Eversheds doradzali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w trakcie negocjacji tych umów. Wcześniej kancelaria ta reprezentowała GDDKiA w czasie negocjacji, które zakończyły się w sierpniu 2008 r. podpisaniem umowy na budowę i eksploatację tego odcinka Autostrady A2 (tzw. zamknięcie komercyjne).

Inwestycja ta zrealizowana będzie w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), a jej wartość wynosi ok. 1,6 mld euro. Finansowanie pochodzić będzie z trzech źródeł: Europejskiego Banku Inwestycyjnego (ok. 62,5% wartości projektu), 11 międzynarodowych banków komercyjnych (ok. 25,5% wartości projektu), a także z wpłat akcjonariuszy koncesjonariusza (ok. 12% wartości projektu). Pierwsze prace rozpoczną się już w lipcu 2009 roku, a cały odcinek autostrady ma być oddany do eksploatacji przed mistrzostwami UEFA Euro 2012. Będzie to najdłuższa autostrada wybudowana w technologii betonowej w Polsce.

W pracach nad finansowym zamknięciem tego projektu z ramienia kancelarii Wierzbowski Eversheds uczestniczyli: Krzysztof Wierzbowski, Anna Ochocka, Grzegorz Rudnicki, dr Marek Czarny oraz Grzegorz Kott.