Pod koniec stycznia uchwalono przygotowany przez ministerstwo sprawiedliwości pakiet zmian w ustawie o ochronie zwierząt oraz w Kodeksie karnym. Zaostrzono wówczas kary za znęcanie się nad zwierzętami oraz wprowadzono dożywotni zakaz posiadania zwierząt dla osób, które były wcześniej skazane za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem.

Z badanie wynika m.in., że aż 93 proc. respondentów popiera wprowadzenie takiego zakazu. 84 proc. badanych popiera też podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami i zabicie zwierzęcia z 2 do 3 lat oraz z 3 do 5 lat w przypadku zrobienia tego ze szczególnym okrucieństwem. Przeciwnych tym zmianom jest jedynie 11 proc. badanych. Zmianę przepisów w tej kwestii najczęściej popierają ludzie młodzi - w wieku 25-34 lat (93 proc.).

Podobna liczba badanych opowiada się także za zakazem transportu żywych ryb bez dostatecznej ilości wody, która umożliwia im oddychanie, zaś 76 proc. Polaków popiera zakaz uśmiercania zwierząt gospodarskich bez wcześniejszego ogłuszenia. Przeciwnych temu jest 15 proc. badanych.

Większość badanych opowiedziała się także za proponowanym przez posłów PiS zakazem trzymania psów na łańcuchach (65 proc.) oraz za zakazem chowu i hodowli zwierząt na futra (59 proc.). Nieco mniej osób popiera zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach (49 proc.). Przeciwnych temu zakazowi jest 39 proc. badanych.

"Znaczny odsetek przeciwników bierze się prawdopodobnie nie tyle z zamiłowania do tej rozrywki, ile raczej z przekonania, że w cyrkach zwierzęta są dobrze traktowane i nie dzieje im się krzywda" - czytamy w komentarzu do badania CBOS.

"Stosunek do przepisów mających poprawić sytuację zwierząt i zaostrzyć kary za znęcanie się nad nimi różni się w zależności od cech społeczno-demograficznych badanych. Można ogólnie powiedzieć, że większą wrażliwość na los zwierząt przejawiają kobiety niż mężczyźni, a także ludzie młodzi i lepiej wykształceni. Najwyższe odsetki popierających wszystkie propozycje legislacyjne rejestrujemy wśród kobiet, osób mających od 25 do 34 lat, mieszkańców największych aglomeracji, badanych z wyższym wykształceniem, przedstawicieli kadry kierowniczej i specjalistów, techników i średniego personelu, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników usług" - zaznaczono w komentarzu do badania.

Wśród najbardziej popierających zmiany są także osoby identyfikujące się z lewicą oraz badani, którzy zamierzają głosować na ugrupowanie Kukiz’15 lub Nowoczesną oraz osoby uczestniczące w praktykach religijnych. Z kolei najrzadziej za zmianami opowiadają się respondenci w wieku 65 lat i więcej, a także rolnicy i ankietowani uczestniczący w praktykach religijnych 1–2 razy w miesiącu. Mniejsze poparcie wykazują także ludzie słabiej wykształceni i badani pracujący na własny rachunek.

"Wobec zakazu hodowli zwierząt na futra najsilniej oponują rolnicy (którzy w tym przypadku częściej są przeciw niż za) i prywatni przedsiębiorcy. Ci pierwsi wyróżniają się także relatywnie wysokim poziomem sprzeciwu wobec zakazu uśmiercania zwierząt gospodarskich bez ogłuszania oraz trzymania psów na łańcuchach (tu wyróżniają się ogólnie mieszkańcy wsi), jak również wobec postulatu zaostrzenia kar za znęcanie się nad zwierzętami. Propozycją najbardziej kontrowersyjną – w niektórych grupach spotyka się ona nawet częściej z krytyką niż aprobatą – jest zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Oponentami są na ogół mężczyźni, najstarsi respondenci, mający wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe, a także robotnicy wykwalifikowani, rolnicy i prywatni przedsiębiorcy" - zauważyli autorzy badania.

Z badania wynika również, że w przypadku wykorzystywania zwierząt w cyrkach zwolennicy PiS są podzieleni niemal po równo. 43 proc. z nich popiera zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, zaś 42 proc. jest mu przeciwna. Natomiast zakaz hodowli zwierząt na futra ma najwięcej zwolenników wśród potencjalnych wyborców Kukiz’15 (69 proc. wobec 22 proc. przeciw), a nieco mniej, choć także większość, w elektoratach Nowoczesnej (63 proc. wobec 32 proc.), PO (61 proc. wobec 32 proc.) i PiS (58 proc. wobec 32 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face), wspomaganych komputerowo (CAPI), w dniach 1–8 lutego 2018 roku, na liczącej 1057 osób, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)