Podczas posiedzenia KRRP przyjęto uchwałę, w której stwierdza się, by radca stawał przed sądem, w którego okręgu popełnił przewinienie, a nie, jak do tej pory, przed sądem izby, do której należy.
Ma powstać rejestr przewinień, z którego będą mogli korzystać sędziowie i rzecznicy dyscyplinarni. Także granica kary pieniężnej ma być podniesiona do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Sąd dyscyplinarny mógłby też podać orzeczenie do publicznej wiadomości.
Radca ma odpowiadać także za czyny popełnione w trakcie swojej aplikacji. Dziś postępowanie, które nie zakończy się w trakcie aplikacji, jest umarzane. Proponuje się też dyscyplinowanie radcy, który nie stawia się na posiedzenia sądu dyscyplinarnego bez usprawiedliwienia.
 

Źródło; KIRP