Jak wyjaśnia Jacek Trela, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, szkolenia mają być dostosowane do przyjętego modelu bardziej praktycznej niż dotychczas nauki zawodu. Aplikant będzie zobowiązany do samodzielnej pracy na ćwiczeniach, w tym wykonywania zadań (rozwiązywania kazusów, sporządzania pism prawnych) i rozliczania się z nich. Egzekwowaniu tych obowiązków mają służyć dyscyplinujące postanowienia regulaminu.

Źródło: Rzeczpospolita 30.12.2011.