Jak przypomina resort, od 9 maja br. pod adresem danepubliczne.gov.pl dostępne jest Centralne Repozytorium Informacji Publicznej.
Więcej: Dane administracji publicznej na specjalnym rządowym portalu>>>
Przy użyciu Repozytorium można wyszukiwać i pobierać zasoby informacyjne, czyli dane udostępniane do ponownego wykorzystywania przez instytucje publiczne. Listę zasobów informacyjnych dostępnych w Repozytorium wskazuje rozporządzenie.
Projekt zmiany rozporządzenia, który został udostępniony do konsultacji:
- rozszerza listę zasobów udostępnianych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej;
- wskazuje nowe podmioty, które będą zobowiązane do udostępniania swoich zasobów informacyjnych;
- doprecyzowuje formaty, w jakich udostępniane będą zasoby informacyjne, aby ponowne wykorzystywanie było łatwiejsze.
- Zależy nam na zebraniu Państwa opinii i uwag, w szczególności w zakresie innych zasobów informacyjnych, które Państwa zdaniem powinny być udostępniane w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej. Uwagi można wysyłać do 10 października na adres: mariusz.lewandowski@mac.gov.pl  - czytamy w komunikacie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Projekt rozporządzenia znajduje się na BIP MAC>>>