Jak pisze Rzeczpospolita, coraz więcej osób, które mają polskie korzenie, chce żyć w Polsce. W tym roku liczba wydanych zezwoleń na stałe zamieszkanie dla osób mających Kartę Polaka wzrosła niemal o połowę – wynika z danych Urzędu do spraw Cudzoziemców przygotowanych.

Rosnące zainteresowanie osiedleniem się w kraju osób mających polskich przodków potwierdzają również dane MSZ dotyczące wniosków o przyznanie Karty Polaka. O ile w całym ubiegłym roku złożono ich łącznie ok. 27 tys., to do połowy sierpnia tego roku – ponad 18,6 tys. Najwięcej wniosków było z Białorusi i Ukrainy, jednak coraz częściej o osiedleniu się w Polsce myślą też osoby mieszkające w Rosji czy na Litwie.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Grażyna Zawadka