W 2014 r. w zestawieniu z poprzednim liczba takich wniosków wzrosła. W 2013 r. wszystkie uprawnione organy skierowały w sumie wnioski wobec 4509 osób. Sądy zarządziły kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 4278 osób; odmówiły wobec 16 osób. Prokurator nie zgodził się na kontrolę wobec 215 osób. Więcej: Rzeczpospolita>>>