Będzie to ustawa o oświadczeniach majątkowych składanych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Jej projekt przygotował minister sprawiedliwości. Jest w niej wszystko: zasady składania oświadczeń, kontroli i najważniejsze – ich jawność.
– Projekt ustawy wychodzi naprzeciw postulatom wielu ekspertów. Rozproszony system należy uporządkować i spróbować umieścić w jednym akcie prawnym w stosunku do wszystkich zobowiązanych do składania oświadczeń osób – uważa Krzysztof Izdebski, prawnik Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska.
Deklaracje będzie musiało składać więcej osób niż dziś. Wszystko dlatego, że rozszerzono zakres podmiotowy ustawy. Kierowano się zasadą, że majątek będą musieli ujawniać ci, którzy mają rzeczywisty wpływ na podejmowane decyzje, a więc np. wydają rozstrzygnięcia administracyjne. Ale też kuratorzy sądowi – zarówno zawodowi, jak i społeczni, ławnicy, referendarze sądowi, asystenci sędziów, dyrektorzy sądów powszechnych i część ich pracowników.
„Zakres zadań realizowanych przez wskazane osoby, jakkolwiek zróżnicowany, wiąże się ściśle z wykonywaniem funkcji o charakterze publicznym o istotnych kompetencjach” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna