Po nowelizacji baza danych zawierać będzie także dane związane z brakiem wypłacalności osób fizycznych, prawnych oraz podmiotów, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - w tym także informacje o umorzonych egzekucjach sądowych lub administracyjnych. Te ostatnie dotyczyć będą postępowań prowadzonych przez urzędy skarbowe i ZUS.

Obowiązek zamieszczania informacji o egzekucjach sądowych spoczywał będzie na komornikach. Dane dotyczyć będą postępowań, w których minimalna kwota wierzytelności wynosi 2000 zł.