Wicepremier sformułował te postulaty podczas panelu Kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem poświęconego wsparciu prawnemu ekspansji małych i średnich przedsiębiorstw.
Wdyskusji na ten temat kilkakrotnie nawiązał do stworzonego niegdyś w Ministerstwie Sprawiedliwości - gdy nim kierował - projektu ustawy o zasadach stanowienia prawa.

Więcej: Wicepremier: potrzebny wielki przegląd gospodarczego>>

Gowin pytany, czy jego zdaniem polskim firmom potrzebny jest bardziej ład prawny czy pomocne im instytucje, ocenił w pierwszej chwili, że „potrzebna jest wielka akcja przeglądu przepisów anachronicznych, reduntantnych czy wprost szkodliwych dla państwa”, zaraz później uściślając, że nie powinna to być akcja, lecz „systematyczne działanie, do którego zobowiązani byliby nie tylko ministrowie, ale wszystkie agendy podległe rządowi”.

Wobec sugestii, że tego typu przeglądy ogłaszane są regularnie od lat, wicepremier wskazał, że „mówi się o nich, lecz ich się nie robi”.

Odwołując się znów do swojego projektu ustawy o zasadach stanowienia prawa podkreślił, że zobowiązywała one wszystkie instytucje państwowe do corocznego przeglądu aktów prawnych.

- Druga rzecz, którą trzeba zmienić, jest sądownictwo. W przypadku przedsiębiorstw zwłaszcza chodzi o sądownictwo gospodarcze. Pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wprowadza bardzo głębokie zmiany w sądownictwie w ogóle, może w mniejszym stopniu – jeśli jakimś – poświęca uwagę sądownictwu gospodarczemu. Ale tutaj zmiany są potrzebne bardzo głębokie; osobiście proponowałbym zmiany idące w wielu obszarach w innych kierunkach, niż to się dzieje obecnie. Ale na pewno sądownictwo wymaga głębokich reform” - sugerował. (ks/pap)