Jak informuje kancelaria, oferta została skierowana do inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz w innych jurysdykcjach poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zgodnie z Regulacją S amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r.
Realizacja tego projektu wymagała współpracy zespołów prawników White & Case, którzy równolegle działali w biurach w Warszawie i Londynie.
Członkami zespołu White & Case w biurze w Warszawie byli Marcin Studniarek (partner), Rafał Kamiński (partner lokalny) oraz Marta Osowska (associate). Natomiast kluczowymi członkami zespołu w biurze w Londynie byli Doron Loewinger (partner) oraz Inigo Esteve (partner).
Société Générale pełnił funkcję Globalnego Koordynatora (ang. Global Coordinator), a wraz z Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego pełnili rolę Współprowadzących Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunners) w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu."

White & Case LLP jest globalną firmą prawniczą, świadczącą usługi za pośrednictwem 38 biur zlokalizowanych w 25 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawnych, która swym zasięgiem objęła główne centra biznesowe świata, zapewnia doradztwo i reprezentuje klientów praktycznie w każdej dziedzinie prawa.