Emisja obejmuje denominowane w hrywnach ukraińskich papiery wartościowe, które są rozliczane za pośrednictwem międzynarodowych systemów rozliczeniowych w dolarach amerykańskich w oparciu o rynkowe kursy walut. Papiery są emitowane przez Biz Finance plc - angielską spółkę finansową, z której usług korzysta Ukreximbank, zaś przychody z oferty zostaną przeznaczone na potrzeby finansowania depozytu, który ma zostać złożony w Ukreximbank.

“Jest to przełomowa transakcja, która toruje drogę dla kolejnych emisji obligacji w hrywnach na rynkach międzynarodowych" - tak skomentował wydarzenie Stuart Matty - wspólnik w White & Case. “Kredytobiorcy szukają zabezpieczenia przed wahaniami kursu waluty, zaś inwestorów przyciągają potencjalne korzyści z aprecjacji waluty. Nabywcy, którzy z jednej strony są gotowi na ekspozycję na ryzyko związane w ukraińską walutą, z drugiej zaś strony pragną prowadzić rozliczenia przez międzynarodowe systemy rozliczeniowe, mają teraz taką możliwość."

White & Case doradzała również Citigroup oraz Credit Suisse w związku z ofertą Ukreximbank pochodnych papierów wartościowych opartych na tytułach uczestnictwa w długu (Loan Participation Notes), oprocentowanych według stopy 8,375%, o wartości 500.000.000 dolarów amerykańskich, zapadalnych w 2015 r., emitowanych przez Biz Finance plc w kwietniu 2010 r.

Zespołem White & Case zaangażowanym w transakcję kierował Stuart Matty - wspólnik z biura White & Case w Lodynie, przy pomocy ze strony innego wspólnika Gavina McLeana, starszego prawnika Richarda Pogrela i młodszej prawniczki Marette Kemp. Firma Magisters pełniła rolę ukraińskiego doradcy prawnego Credit Suisse, Citigroup oraz Deutsche Bank.