Ministerstwo sprawiedliwości nie prowadzi prac nad połączeniem zawodu radcy prawnego i adwokata, pozostawiając te kwestie w kompetencjach samorządów prawniczych - poinformowała w komunikacie po posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2008r. Naczelna Rada Adwokacka.  Takie członkowie NRA otrzymali  takie informacje od goszczącej na ich posiedzeniu, reprezentującej ministra sprawiedliwości, sędzi Henryki Lewandowskiej-Kuraszkiewicz.

Nie ma powodu by wątpić w informacje przekazane adwokatom przez przedstawicielkę resortu. Warto jednak przypomnieć, że całkiem niedawno media informowały, że Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski chciałby połączyć zawody adwokata i radcy prawnego. Według "Rzeczpospolitej", w ministerstwie miały się rozpocząć prace nad przeprowadzeniem takiej unifikacji. – Nie ma powodów, by dalej konserwować stan rzeczy, w którym są dwa podobne zawody prawnicze – powiedział wtedy „Rz” wiceminister sprawiedliwości Jacek Czaja. I dodał, że po ich połączeniu powinien istnieć jeden zawód – adwokata. Wiceminister zapowiedział konsultacje w tej sprawie z zainteresowanymi środowiskami. Według niego wstępem  do takiej unifikacji ma być ujednolicony egzamin prawniczy, którego wprowadzenie w 2009 r. planuje ministerstwo.

O idei połączenia obu zawodów mówi się od dawna. Jednak radcowie i adwokaci mają różne opinie co do tego, czy byłoby to zasadne. Adwokaci przypominają m.in. względy historyczne rozdziału zawodów oraz możliwość spadku liczby klientów przypadających na jednego prawnika po ich połączeniu. Radcowie mają wątpliwość co do dalszej możliwości wykonywania zawodu w ramach stosunku pracy. Zgoda samorządów istnieje natomiast m.in. co do konieczności współpracy przy opracowaniu reformy systemu szkolenia zawodowego.

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej dyskutowano jednak nie tylko łączeniu zawodów. Jak poinformował samorząd adwokacki w rozesłanym mediom komunikacie, podczas posiedzenia jednomyślnie przyjęto uchwałę wzywającą wszystkie środowiska prawnicze, w szczególności radców, do dyskusji o wysokich standardach i docelowym modelu świadczenia pomocy prawnej w Polsce. NRA przedstawiła postulat likwidacji aplikacji sądowej i wprowadzenia możliwości dojścia do zawodu sędziego, na określonych warunkach, ze wszystkich zawodów prawniczych. Adwokatura sprzeciwiła się też propozycji resortu sprawiedliwości dotyczącej wprowadzenia limitów przyjęć na aplikację adwokacką.