W ciągu jednodniowego posiedzenia posłowie zajmą się też kluczową dla partii rządzącej nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Wprowadza ona  obowiązek szkolny od 7 roku życia, a także obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie i prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6 roku życia.  Prawo to przysługiwać będzie na  wniosek rodziców. Nowela zakłada możliwości kontynuacji w roku szkolnym 2016/2017 nauki w klasie I szkoły podstawowej przez dzieci 7-letnie, które rozpoczęły edukację w roku szkolnym 2015/2016 jako 6-latki - na wniosek rodziców. Jest też możliwości odroczenia obowiązku szkolnego w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do 9 roku życia, przesunięcia terminu przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r.
Natomiast poselski projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej zmienia  zasady wynagradzania i wyłaniania osób na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej.  W czasie komisyjnych prac nad projektem nowelizacji  przygotowano dwie podstawowe poprawki. Pierwsza z nich, zaproponowana przez posłów PO, utrzymuje otwarty i konkurencyjny nabór na wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Pierwotnie projekt ustawy zakładał, że stanowiska tej rangi obsadzane będą w drodze powołania, a nie jak dziś - konkursu.
Druga poprawka  dotyczyła także wymogu stażu pracy jako jednego z kryteriów dla osób kandydujących na wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Dla kandydatów na dyrektorów generalnych ma obowiązywać sześcioletni staż pracy (w tym trzyletni na stanowisku kierowniczym). Dla kandydatów na pozostałe wyższe stanowiska w służbie cywilnej wymogiem ma być trzyletni staż pracy (w tym roczny na stanowisku kierowniczym). W nowelizacji PiS te wymogi dotyczące stażu pracy były zniesione.
Proponuje się też wykreślenie przepisu, by stosunki pracy z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie noweli wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej, będące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, wygasały po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy.

 

Dowiedz się więcej z książki
Służąc rządom dobrego prawa. Andrzej Rzepliński w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł