Jak przypominają organizatorzy, wraz z rozpoczęciem stosowania, od 25 maja 2018 r., przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych obowiązki i odpowiedzialność administratorów danych za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych znacznie się zwiększą. Tym zaś, którzy nie będą respektowali nowych zasad ochrony danych, grozić będą wysokie kary finansowe. - Stąd też sprostanie nowym wymogom, m.in. dzięki wsparciu kompetentnego inspektora ochrony danych, mającego zarówno bogatą wiedzę teoretyczną, jak i konkretne umiejętności praktyczne, nabiera coraz większego znaczenia - czytamy w  zapowiedzi konferencji.

I właśnie przedstawieniu podstaw prawnych regulujących wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych oraz roli i zadań osób je pełniących poświęcona będzie konferencja „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”, którą 14 lutego 2017 r. organizują w Warszawie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN).

Podczas trzech sesji tematycznych zarówno eksperci z Biura GIODO, przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, które ze strony rządu odpowiada za przygotowanie Polski do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jak i osoby reprezentujące uczelnie i organizacje pozarządowe specjalizujące się w tematyce prawa do prywatności i ochrony danych osobowych omówią m.in. takie kwestie, jak:
• podstawy prawne wykonywania funkcji inspektora ochrony danych, w tym znaczenie Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29,
• zakładany kształt polskich przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych, możliwe warianty wykonywania funkcji inspektora – pracownik administratora danych, outsourcing, jeden inspektor dla wielu podmiotów, zespół inspektorów,
• sposób weryfikacji wymaganego poziomu wiedzy fachowej oraz umiejętności,
• pozycja inspektora ochrony danych w jednostce organizacyjnej.

Konferencję zakończy panel dyskusyjny, którego uczestnicy debatować będą o tym, jak obecni administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) mogą przygotowywać się do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych - na ile możliwe będzie wykorzystanie ich dotychczasowych doświadczeń, jakie działania dostosowawcze można podjąć, jak powinien wyglądać harmonogram przygotowań.
 

Dowiedz się więcej z książki
Ochrona danych osobowych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł