Debatą tą jej organizatorzy chcą zainicjować cykl spotkań poświęconych wymiarowi sprawiedliwości, organizowanych w ramach nowego programu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

W debacie, która rozpocznie się o godz. 11.00 w siedzibie wydawnictwa Wolters Kluwer (Warszawa, ul. Płocka 5a) udział wezmą:
sędzia Jacka Czaję, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
sędzia Łukasz Piebiak, z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, członek zarządu SSP Iustitia,
sędzia Dariusz Wysocki, z Sądu Okręgowego w Płocku,
sędzia Teresa Flemming - Kulesza, z Sądu Najwyższego,
adwokat Bartosz Krużewski, z kancelarii Clifford Chance.
Moderatorem debaty będzie dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Debata będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej www.hfhrpol.waw.pl/legislacja.

Więcej >>>