Izba zobowiązała się do udzielenia BCC merytorycznego wsparcia w formułowaniu stanowisk przekazywanych opinii publicznej i do Komisji Trójstronnej. Przedstawiciele ORIP będą też reprezentowali BCC na komisjach sejmowych oraz debatach, seminariach i konferencjach organizowanych przez organizację. Eksperci Izby mają ponadto wspierać BCC w inicjatywach usuwania bubli prawnych szkodzących przedsiębiorcom i gospodarce – zadaniem radców będzie proponowanie dobrych, racjonalnych rozwiązań legislacyjnych.
Ustalono także, że specjaliści współpracujący z OIRP wejdą w skład zespołu ekspertów BCC. Ich zadaniem będzie reprezentowanie obu organizacji w mediach i monitorowanie zmian prawnych w swoich dziedzinach.
BCC będzie natomiast szeroko informować o współpracy z OIRP we wszelkich przedsięwzięciach, w które zaangażowani są eksperci Izby. Organizacja zobowiązuje się także wspierać warszawski samorząd radcowski w sprawach dla niego istotnych, w szczególności w kształtowaniu inicjatyw legislacyjnych mających wpływ na funkcjonowanie Izby. BCC będzie ponadto promować usługi radców prawnych wśród zrzeszonych przedsiębiorców i rekomendować firmom specjalistów OIRP z określonych dziedzin prawa.

Źródło: Biuro prasowe OIRP w Warszawie