Kancelaria Wardyński i Wspólnicy uruchomiła portal tematyczny poświęcony postępowaniom sądowym i arbitrażowym. To pierwsze tego typu rozwiązanie dla klientów, oferowane przez kancelarię prawną w Polsce.

Portal w swojej pierwszej fazie jest dwujęzycznym (po polsku i angielsku) powszechnie dostępnym serwisem informacyjnym, który obok podstawowych informacji dotyczących sporów i arbitrażu w Polsce, zawiera aktualności w postaci artykułów i opracowań tematycznych.  Docelowo planowana jest dalsza rozbudowa portalu, który będzie mieć drugi poziom dedykowany już tylko dla klientów kancelarii, którzy po załogowaniu się, będą mieć dostęp do dokumentacji w swoich sprawach, aktualnych rozliczeń finansowych oraz specjalistycznej wiedzy prawniczej, przetworzonej jako opracowania i szablony do użycia przez klientów. W bliskiej przyszłości portal będzie także dostępny po francusku.

Serwis kierowany jest przede wszystkim do biznesmenów i przedsiębiorców – niebędących prawnikami oraz do prawników pracujących w przedsiębiorstwach jako prawnicy wewnętrzni (tzw. corporate counsel).  Według Tomasza Wardyńskiego, adwokata, wspólnika założyciela kancelarii , ffektywne funkcjonowanie każdej firmy, w tym prawniczej, na współczesnym konkurencyjnym rynku nie może istnieć bez pełnego wykorzystania dostępnych narzędzi zaawansowanych technologii, także internetowych.

- Nasi klienci, przedstawiciele przedsiębiorstw oraz zagranicznych firm prawniczych, oczekują od nas wartości dodanej. Portal procesowo-arbitrażowy stanowi więc naturalną odpowiedź na potrzeby naszych klientów.  Mając na uwadze strategię zarządzania systemami wiedzy w naszej kancelarii, stawiamy również na innowacyjność oferowanych przez nas usług. Jestem przekonany, że portal spełni tę rolę z korzyścią dla naszych klientów - powiedział Wardyński. 
 
Najważniejszym celem, dla którego zdecydowaliśmy się na realizację tego projektu jest przekazanie naszym klientom podstawowej wiedzy na temat postępowań sądowych i arbitrażu, która m.in. przygotuje klienta do spotkania z nami – prawnikami. Tak efektywne podejście do współpracy z klientem przekłada się naturalnie na płaszczyznę kosztową, ponieważ wówczas klient płaci za wysoce specjalistyczną, ekspercką poradę, nie zaś za zdobywanie podstawowej wiedzy - powiedział dr Marcin Radwan-Röhrenschef, adwokat, wspólnik kierujący Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych w kancelarii.

Portal jest dostępny na www.proces.wardynski.com.pl

(Źródło: KW/Kancelaria)