- Wprowadzane przez nas rozwiązanie zapewni większą transparentność procesów, będzie też gwarantowało lepszą ochronę dla stron postępowania – powiedział Jarosław Gowin. - To skuteczny instrument demokratycznej kontroli wymiaru sprawiedliwości – dodał. Minister poinformował, że od końca lipca we wszystkich sądach okręgowych i apelacyjnych w Polsce w sprawach cywilnych zostanie uruchomiony system nagrywania rozpraw, czyli sporządzania tzw. elektronicznych protokołów.
W prezentacji e-protokołu – poza Ministrem Sprawiedliwości – udział wzięli również podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Gołaczyński oraz przedstawiciele samorządu radców prawnych.
- Tak niebawem będzie wyglądał proces cywilny w polskich sądach  – powiedział w trakcie prezentacji Jacek Gołaczyński. "Do końca lipca system ten będzie funkcjonował we wszystkich apelacjach" - dodał. Wiceminister poinformował też, że zgodnie z planami od przyszłego roku system będzie wprowadzany do sądów rejonowych. - Sądów rejonowych jest jednak znacznie więcej, ze względu na koszty ta reforma będzie rozbita na lata - mówił.
Przedstawiciele resortu podkreślali podczas pokazu, że protokół elektroniczny w pełni oddaje rzeczywisty przebieg rozprawy, rejestruje całą treść wypowiedzi oraz sposób mówienia (spontaniczność wypowiedzi), skraca czas trwania rozprawy i zapewnia bieżącą kontrolę stron i uczestników nad utrwaleniem przebiegu rozprawy.