Jak podkreślił, obecna sytuacja bezpieczeństwa w Europie, znaczenie współpracy w ramach wymiaru ludzkiego OBWE i wyzwania przed najbliższą Radą Ministerialną w Belgradzie były głównymi tematami wystąpienia ministra Grzegorza Schetyny, który otworzył dzisiaj w Warszawie Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego OBWE.

Coroczne Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego (HDIM) organizowane jest przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE z siedzibą w Warszawie. Spotkanie gromadzi polityków, ekspertów i działaczy społecznych, zajmujących się prawami człowieka. Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego służy także monitorowaniu sytuacji praw człowieka na obszarze OBWE.

Czytaj: OBWE: prawa człowieka kluczowe dla bezpieczeństwa>>>

W sesji otwierającej wzięli udział m.in. przewodniczący OBWE - Ivica Dačić Wicepremier i minister spraw zagranicznych Serbii, ambasador Lamberto Zannier - sekretarz generalny OBWE, Astrid Thors - Wysoki Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych oraz Michael Georg Link, dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

-Architektura europejskiego bezpieczeństwa została poważnie naruszona przez ostatnie półtora roku. Polityka siły i agresji, powrót na drogę konfrontacji, czy tworzenie nowych podziałów są sprzeczne z celami i wartościami OBWE – zwrócił uwagę minister Grzegorz Schetyna. W trakcie swojego wystąpienia szef polskiej dyplomacji nawiązał do przypadającej w tym roku 40. rocznicy przyjęcia Aktu Końcowego Konferencji Helsińskiej, w której zostały określone zasady współpracy miedzy państwami OBWE (wcześniej KBWE), takie jak nienaruszalność granic, poszanowanie integralności terytorialnej oraz poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności.

-Wymiar ludzki stanowi zasadniczy element koncepcji wszechstronnego bezpieczeństwa OBWE. Jej warunkiem jest pełna realizacja zobowiązań państw w zakresie demokracji, praw człowieka i poszanowania rządów prawa – podkreślił minister Schetyna. Tylko powrót do pełnego przestrzegania norm i zasad OBWE we wszystkich trzech wymiarach może przywrócić zaufanie i obniżyć napięcie w Europie. Minister Schetyna przypomniał, że doświadczenia polskiej transformacji ustrojowej potwierdzają znaczenie instytucji demokratycznych, wolności wypowiedzi i mediów oraz budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego dla rozwoju gospodarczego oraz stabilności politycznej państwa.

W pierwszym dniu konferencji w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ponad 60 krajów. Tegoroczne Spotkanie Przeglądowe zostanie poświęcone w szczególności: zagwarantowaniu podstawowych wolności, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz problematyce rządów prawa i demokracji. Spotkanie będzie odbywać się w Warszawie, w dniach 21 września - 2 października br., a w jego trakcie zaplanowano kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych, spotkań eksperckich i wydarzeń towarzyszących.

 
Służąc rządom dobrego prawa. Andrzej Rzepliński w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem>>>