Dostrzegając wagę tego problemu oraz potrzebę merytorycznej dyskusji na temat, GIODO postanowił wesprzeć swoim autorytetem ogólnopolską konferencję dotyczącą problematyki cyberprzestępczości i  cyberbezpieczeństwa – Ataki Sieciowe 2013. Odbędzie się ona w dniach 18-19 marca na WydziałlePrawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jak informują organizatorzy, celem konferencji jest przedyskutowanie tej tematyki w gronie prawników, informatyków, specjalistów z branży IT oraz przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji i agend rządowych.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Wojciech Rafał Wiewiórowski objął honorowy patronat nad konferencją oraz wygłosi referat „Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych w świecie smartfonów i innych urządzeń mobilnych”.
GIODO ostrzega, że aplikacje na urządzenia mobilne są zagrożeniem dla naszej prywatności. Na kwestie te zwraca również uwagę Grupa Robocza Art. 29 zrzeszająca wszystkich rzeczników ochrony danych osobowych z państw UE. Zdaniem jej członków, do największych zagrożeń można zaliczyć: brak przejrzystości i świadomości o operacjach przetwarzania danych przez aplikację, brak świadomej zgody użytkownika końcowego przed rozpoczęciem tego przetwarzania, słabe zabezpieczenia, pojawiająca się tendencja do zbierania jak największej ilości danych oraz wykorzystywanie ich w nieznanych celach.
Temu, jak postępować, by uniknąć powyższych niebezpieczeństw oraz jak tworzyć aplikacje, by nie naruszały unijnych zasad ochrony danych osobowych poświęcona jest najnowsza Opinia Grupy Roboczej Art. 29.
Szczegółowe informacje na ten temat dr Wiewiórowski przedstawi podczas swojego wystąpienia. O zagrożeniach związanych z korzystaniem z aplikacji, a także o rady, jak unikać niebezpieczeństw, będzie można pytać również podczas spotkania GIODO z mediami, które odbędzie się o godz. 11.20 (w pierwszej przerwie kawowej konferencji).